Skupština usvojila novu razvojnu strategiju područja LAG-a Međimurski doli i bregi

Petak, 15. rujna 2023. | Novosti iz LAG-a

LAG Međimurski doli i bregi je u srijedu, 13. rujna 2023. godine u prostorijama MESAP-a u Nedelišću održao svoju 25. sjednicu Skupštine LAG-a, na kojoj su članovi predstavničke Skupštine odredili viziju i smjer razvoja područja LAG-a za naredno petogodišnje razdoblje.

Predsjednica LAG-a Sanja Krištofić je uvodno pozdravila prisutne te otvorila

redovnu-plansku sjednicu Skupštine koja je bila od velikog značaja za daljnji rad i funkcioniranje LAG-a Međimurski doli i bregi s obzirom da je na istoj predstavljena i usvojena nova Lokalna razvojna strategija LAG-a Međimurski doli i bregi za razdoblje 2023.-2027. Temeljni je to dokument za razvoj područja pomoću kojeg će se osigurati sredstva za financiranje rada LAG-a i projekata odabranih na LAG Natječajima u navedenom razdoblju.

Strategijom su određeni prioriteti, ciljevi i intervencije kojima će se nastaviti i osigurati daljnji razvoj LAG područja te javnog, gospodarskog i civilnog sektora. Potpore, koje LAG Međimurski doli i bregi planirana dodjeljivati, će biti usmjerene za poljoprivrednike, društvenu lokalnu infrastrukturu, razvoj kontinentalnog turizma i za udruge čiji je rad značajan za zajednicu.

Osim strategije, članovi predstavničke Skupštine LAG-a, usvojili su Plan rada i Financijski plan za 2024. godinu, kao i niz odluka potrebnih za rad LAG-a.

Arhiva

Kategorije objava