Sastanak LAG-ova za Podmjeru TO 19.3.1. u Kutini

Petak, 1. veljače 2019. | Novosti iz LAG-a

U utorak, 29. siječnja 2019., u Kutini je organizirana Radionica na temu „Razmjena iskustava u provedbi Lokalne razvojne strategije“ s naglaskom na aktualne tipove operacija koje LAG-ovi raspisuju i na Podmjeru 19.3. Na radionici je sudjelovalo 12 predstavnika sljedećih LAG-ova: LAG-a Papuk, LAG-a Virovitički prsten, LAG-a Međimurski doli i bregi, LAG-a Srijem, LAG-a Baranja i domaćina radionice LAG-a Moslavina.

Prvi dio radionice odnosio se na aktualni LAG Natječaj koji je sukladan TO 7.4.1. iz Programa Ruralnog razvoja RH, a voditelj LAG-a Papuk Saša Rister na tu temu održao je predavanje. Prisutni LAG-ovi su izrazili želju za provedbom jednog zajedničkog projekta suradnje iz područja ruralnog turizma, a koji bi se odnosio na brendiranje LAG područja pojedinih partnera te razmjenu iskustava. Na sastanku je bilo riječi o glavnim ciljevima budućeg projekta, o dužnostima i aktivnostima partnera.

Arhiva

Kategorije objava