Sastanak LAG-ova u Koljnofu u Mađarskoj

Utorak, 3. veljače 2015. | Novosti iz LAG-a

Predsjednica i voditeljica LAG-a boravile su od 22. do 23. siječnja u Mađarskoj u Koljnofu na sastanku LAG-ova koje povezuje povijesna europska ruta Jantarska cesta, sa svrhom osnivanja saveza Jantarske ceste i uspostavljanja suradnje te iniciranja budućih međunarodnih projekata. Na sastanku je prisustvovalo petnaestak LAG-ova iz Mađarske, Slovenije i Hrvatske koji su raspravljali o zajedničkim projektima, te daljnjim postupcima u umrežavanju. Osim radnog dijela, sudionici sastanka obišli su grad Šopron te primjere provedenih projekata na području LAG-a Alpokalja-Fertotaj. Slijedeći sastanak dogovoren je za svibanj u LAG-u Prizag u Hrvatskoj.

Šopron (4) Šopron (1)Šopron (9) Šopron (8)  Šopron (6) Šopron (2)Šopron (5) Šopron (3)Šopron (16) Šopron (12)  Šopron (13)

Arhiva

Kategorije objava