Restrukturiranje i konverzija vinograda, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Srijeda, 23. svibnja 2018. | Otvoreni natječaji

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Narodnim novinama broj 45/18 objavila je novi natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Prihvatljivi prijavitelji su

  • proizvođači (fizičke ili pravne osobe) koji su upisani u Vinogradarski registar;
  • fizičke osobe obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit;
  • Vinogradarske površine na kojima se planira provedba mjere Restrukturiranje moraju biti prijavljene u Vinogradarskom registru pod ARKOD šiframa vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta 410 i/ili 411.

Razina potpore iznosi:

  • do 75%  prihvatljivih troškova koji su dokumentirani računima ili drugim dokumentima jednake dokazne snage;
  • do 50%  prihvatljivih troškova za doprinose u naravi

Najviši iznos potpore po projektu iznosi 750.000 EUR.

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava