Razvoja cikloturizma na kontinentu u 2017. godini

Četvrtak, 13. travnja 2017. | Otvoreni natječaji

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za Program sufinanciranja ulaganja u kontinentalnu turističku infrastrukturu. Predmet sufinanciranja: Izrada Operativnog plana razvoja cikloturizma županije sa standardima, Trasiranje cikloturističkih ruta, Uređenje i označavanje cikloturističkih ruta, Izrada karata, zakup zajedničke web domene na razini županije, izrada web stranice na razini županije, izrada mobilne aplikacije. Za ovaj program osigurano je 5.000.000,00 kn. Minimalan intenzitet potpore iznosi 40.000,00 kn, a maksimalan do 500.000,00 kn. Ukoliko se svih 14 županija javi na ovaj javni poziv, predviđeno je svakoj od njih dodijeliti do 350.000,00 kn po odobrenom projektu. Natječaj je otvoren do 26. 4. 2017. godine.

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava