Razvoj poslovne infrastrukture (KK.03.1.2.01)

Ponedjeljak, 19. rujna 2016. | Otvoreni natječaji

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva. Predmet: ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture. Prihvatljivi prijavitelji su : Jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave i Poduzetničke potporne institucije sukladno definiciji u članku 4., stavak 1, točka 2. Programa, u javnom ili privatnom vlasništvu. Prihvatljivi PPI u privatnom vlasništvu koji su mikro, mala ili srednja poduzeća (bez obziran na njihov pravni oblik) sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014. PPI u javnom vlasništvu, kao i JLS/JRS, mogu biti definirani i kao veliki poduzetnici sukladno Prilogu I Uredbe 651/2014. Ukoliko je prijavitelj PPI, isti prethodno predaji projektne prijave mora biti upisan u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture – JRPI.Ukupna raspoloživa sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj predviđena za ovaj Poziv iznose 380.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 200.000,00 HRK dok je najveći iznos 20.000.000,00 HRK. Iznos i intenzitet potpore računa se metodom financijskog jaza.
Rok dostave projektnih prijava je do 31. prosinca 2016. godine.

Više o tome : 

Arhiva

Kategorije objava