Radni sastanak predstavnika i partnera međimurskog i baranjskog LAG-a

Petak, 21. srpnja 2017. | Novosti iz LAG-a

U utorak 18. srpnja 2017. godine u uredu LAG-a Međimurski doli i bregi u Nedelišću i kasnije u restoranu Međimurski dvori u Lopatincu održan je radni sastanak predstavnika LAG-a Međimurski doli i bregi i LAG-a Baranja te partnera udruge Snaga kulture i Udruženja „Baranja“. Sastanak je održan s ciljem planiranja projekta za natječaj „Umjetnost i kultura 54+ koji je raspisan u okviru Europskog socijalnog fonda. U projektu se planira niz aktivnosti za „baranjske Međimurce“ s ciljem povezivanja sa izvornim tradicijskim naslijeđem, a sve temeljem dugogodišnje suradnje međimurskog i baranjskog LAG-a. Osim partnera, sastanku su prisustvovali i voditelji radionica koje su planirane u sklopu projekta. Na sastanku su usuglašene smjernice projekta te su prikupljeni podaci o projektnom timu, partnerima i voditeljima radionice. Nakon sastanka bio je organiziran radni ručak gdje su dogovarani daljnji planovi i inicijative za projekte suradnje međimurskog i baranjskog LAG-a te partnera u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., a tom prilikom su razmijenjena iskustva i saznanja o trenutnom stanju provedbe Podmjera 19.2., 19.3. i 19.4. Programa ruralnog razvoja.

Arhiva

Kategorije objava