Radionice projekta ADRIONET u Nedelišću i Štrigovi

Utorak, 8. lipnja 2021. | Novosti iz LAG-a

Kroz projekt ADRIONET su održane radionice za izradu lokalnog akcijskog plana za tri pilot općine u Međimurskoj županiji, dvije na području LAG-a Međimurski doli i bregi – Nedelišće i Štrigova. LAG Međimurski doli i bregi uključen je u projekt kroz ulogu teritorijalnih medijatora.

Projekt ADRIONET provodi JU REDEA kao partner iz Hrvatske, a sufinanciran je iz INTERREG V-B Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2014. – 2020. Cilj projekta je uspostava transnacionalne mreže „autentičnih sela“ temeljena na društvenoj, ekološkoj i ekonomskoj održivosti. Kako bi to postigli, prvi od koraka je izrada lokalnog akcijskog plana za tri odabrana područja.

Prvi ciklus radionica je održan 25. svibnja 2021. u Čaroliji u Slakovcu za Općini Nedelišće te 26. svibnja 2021. u Domu kulture u Štrigovi. Na prvoj radionici sudjelovali su lokalni sudionici, zajedno s teritorijalnim suradnicima i angažiranim stručnjakinjama za strateško planiranje i održivi razvoj, Mirnom Karzen i Majom Hranilović iz Ecorysa Hrvatska. Sudionici su raspravljali o snagama i slabostima te prilikama i prijetnjama (SWOT analiza) svojih područja. Nakon SWOT analize definirani su ključni izazovi i korisnici za odabranih 5 tema.

Na drugom setu radionica će se produbiti analiza za sve tri općine te izabrati po jedna pilot akcija za svako područje. Nakon finaliziranja lokalnog akcijskog plana izrađuje se transnacionalni akcijski plan koji će sadržavati LAP-ove svih područja iz svih zemalja partnera.

Arhiva

Kategorije objava