Radionice LEADER mreže Hrvatske u LifeClass Termama

Četvrtak, 25. travnja 2019. | Novosti iz LAG-a

U LifeClass Termama Sveti Martin od 16. do 18. travnja 2019. godine održana je trodnevna radionica za LAG-ove čiji su organizatori bili LEADER mreža Hrvatske i LAG Međimurski doli i bregi.  Tema radionice bila je ‘’Priprema za praćenje i vrednovanje provedbe lokalnih razvojnih strategija i rada lokalnih akcijskih grupa RH’’.

U sklopu radionice organiziran je i terenski posjet OPG-u Hažić u Jurovčaku. Tamo je voditeljica OPG-a Tatjana Hažić sudionicima predstavila razvoj dodatnih sadržaja u OPG-u, ali i kratkog lanca opskrbe između OPG-a i termi. Jelena Berečić, direktorica ljudskih resursa i organizacijske kulture LifeClass Termi pojasnila je suradnju termi i lokalnih poljoprivrednih proizvođača, s naglaskom na korisnike mjera Programa ruralnog razvoja, naglasila je i važnost suradnje s LAG-om Međimurski doli i bregi.

Drugog dana održane su radionice na temu Obaveze LAG-ova u implementaciji lokalnih razvojnih strategija sukladno regulatornom okviru” i Metodologija vrednovanja LEADER/CLLD-a sukladno Smjernicama na EU razini. Voditeljica radionice bila je Bojana Markotić Krstinić, glavna tajnica LEADER mreže Hrvatske.

Obveze LAG-ova u provedbi lokalnih razvojnih strategija sukladno Zakonu o javnoj nabavi sudionicima radionice predstavila je Tatjana Polović iz LAG-a Vallis Colapis, dok su interaktivnu radionicu o pripremi ujednačene metodologije vrednovanja LEADER/CLLD-a u svrhu implementacije LRS održale Bojana Markotić Krstinić i Anđela Cvjetković iz LAG-a Terra Liburna.

Nakon radionice održana je izborna skupština upravljačkih tijela LEADER mreže Hrvatske na kojoj su prihvaćeni novi članovi, a predsjednica LAG-a Međimurski doli i bregi Sanja Krištofić ponovno je izabrana za člana Upravnog odbora LMH.

Posljednjeg dana radionica definirana je metodologija u vezi provedbe vrednovanja lokalnih razvojnih strategija i samog rada LAG-a te su nakon radionice sudionici posjetili Centar za posjetitelje Mlinarska kuća u Žabniku gdje su razgledali multimedijalnu zbirku “Dan u životu jednog mlinara”, skelu na Muri, te stari mlin.

Predstavnici LAG-a Međimurski doli i bregi sudjelovanjem na ovakvim radionicama nastoje se što kvalitetnije pripremiti za implementaciju lokalne razvojne strategije i natječaja za provedbu Mjere 19 Programa ruralnog razvoja.

 

Arhiva

Kategorije objava