Radionica LEADER mreže Hrvatske u Novigradu

Utorak, 3. rujna 2019. | Novosti iz LAG-a

Od 21. do 24. kolovoza 2019. godine održana je četverodnevna radionica za lokalne akcijske grupa čiji su organizatori bili LEADER mreža Hrvatske te LAG “Bura” i FLAG “Tri mora”. Tema radionice bila je “Provedba LEADER/CLLD-a u okviru PRR 2014.-2020. – razmjena iskustava u provedbi LRS”.

Prvog dana održana je radionica na temu “Razmjena iskustava u pripremi i provedbi LAG natječaja I dio (TO LRS sukladni TO 6.3.1, 4.1.1, 4.2.1, 7.4.1 PRR RH)”. Voditeljica radionice bila je Bojana Markotić Krstinić, glavna tajnica LEADER mreže Hrvatske.

Drugog dana održana je radionica na temu “Primjeri dobre prakse i suradnje lokalnih akcijskih grupa sa lokalnim razvojnim dionicama u provedbi LRS, održivo korištenje prirodnih resursa za razvoj LAG područja”. U sklopu radionice organiziran je i terenski obilazak područja LAG-a koje obuhvaća Grad Obrovac i općine Jasenice, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Ražanac, Starigrad, Vrsi i Zemunik Donji.

U Zavičajnom muzeju u Novigradu održana je radionica na temu “Prilagodba poslovanja lokalnih akcijskih grupa novoj zakonskoj regulativi u Republici Hrvatskoj (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19); Zakon o električnom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18) s pripadajućim podzakonskim aktima i dr.)”. LAG-ovi su razmijenili iskustva u pripremi i provedbi LAG natječaja. Radionicu su vodile Sanja Krištofić iz LAG-a Međimurski doli i bregi i Jana Šain iz FLAG-a Pinna Nobilis.

Posljednjeg dana radionice definirana je metodologija o prilagodbi poslovanja lokalnih akcijskih grupa novoj zakonskoj regulativi u Republici Hrvatskoj te su doneseni zaključci radionice.

 

Arhiva

Kategorije objava