Radionica LAG-ova u Međimurju

Petak, 21. travnja 2023. | Novosti iz LAG-a

U organizaciji LAG-a Međimurski doli i bregi i LEADER mreže Hrvatske, 19. travnja 2023. godine u prostorijama Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje, održan je konzultacijski sastanak/radionica na temu „Kreiranje primjene LEADER-a u okviru SP ZPP-a 2023.-2027. s naglaskom na praćenje i dodanu vrijednost“. Radionica je okupila LAG-ove iz Središnjeg dijela Hrvatske.

Na konzultacijskom sastanku/radionici sudionici su raspravljali o složenosti procesa pripreme Lokalnih razvojnih strategija sukladno okviru za intervenciju 77.06 LEADER u Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023. -2027.

Arhiva

Kategorije objava