Radionica hrvatsko-mađarske suradnje LAG-ova

Utorak, 11. listopada 2016. | Novosti iz LAG-a

LAG Međimurski doli i bregi nastavlja suradnju s mađarskim LAG-ovima u vidu planiranja i prijave međunarodnih projekata. S tim ciljem je u četvrtak 06. listopada 2016. godine održana međunarodna radionica „LEADER međunarodne suradnje“. Radionica je održana u Koljnofu (Mađarska), a koordinirana je od strane predstavnica LAG-a „Alpokalja – Fertő Táj“ i LAG-a “A Bakonyert”. Osim međimurskog LAG-a, radionici su prisustvovali predstavnici hrvatskog LAG-a Prizag i LAG-a Zeleni trokut. Tijekom radnog dijela su predstavljena pravila hrvatskog i mađarskog LEADER programa, osobito vezano uz projekte suradnje, a planirane su i aktivnosti te financijski okviri za buduće zajedničke projekte u okviru međunarodne suradnje.

Arhiva

Kategorije objava