Radionica HMRR-a održana u Županji

Srijeda, 21. rujna 2022. | Novosti iz LAG-a

Predstavnice LAG-a Međimurski doli i bregi su 13. rujna 2022. sudjelovale na radionici za LAG-ove „Analiza provedenih anketa – LPT/UTROŠENA SREDSTVA 19.4.“ i na izbornoj skupštini HMRR-a koja je održana u novoobnovljenom prostoru Multikulturnog centra Županja (MKC).

U sklopu radionice sudionicima je prikazana analiza liste prihvatljivih troškova i utrošena sredstva u sklopu podmjere 19.4. koja je proizašla iz ankete koju je provodio HMRR. Također, definirani su prijedlozi izmjena liste prihvatljivih troškova 19.4. koje će se dostaviti Ministarstvu poljoprivrede i APPRRRR-u.

Po završetku radionice održana je izborna skupština Hrvatske mreže za ruralni razvoj na kojoj je dosadašnjoj predsjednici Verici Mušić (LAG Šumanovci) povjeren novi mandat od tri godine kao i članovima Upravnog odbora u sastavu Albert Varga (LAG Srijem), Ivana Žanko (LAG “Cetinska krajina”), Isabela Knežević (Lokalna akcijska grupa – LAG Sjeverna Istra) i Ivana Čik (LAG Vuka-Dunav).

Arhiva

Kategorije objava