Promotivni video “Cekari – tradicija i vrijedna vještina naših baka!”

Petak, 15. siječnja 2021. | Novosti iz LAG-a

Krajem 2020. godine, LAG Međimurski doli i bregi je pokrenuo niz zanimljivih aktivnosti promocije pletenja cekara kao nematerijalne kulturne baštine Međimurja, a u sklopu projekta suradnje LAG-ova „Turizmom razvijamo područje“.

Planirano je nekoliko edukativnih radionica pletenja cekara i ostalih uporabnih predmeta, a za koje vlada veliki interes, osobito mlađih generacija, što je i glavni motiv provedbe ovakvog projekta. Osim radionica na kojima će se najkonkretnije prenositi vještina pletenja, s ciljem promocije nematerijalnog kulturnog dobra izrađena je i promotivna brošura te je snimljen promotivni video s edukativnom notom.

Video je nastao u suradnji s cekerašicama iz Udruge žena Nedelišće, Udruge žena Pušćine te KUU Seljačka Sloga Nedelišće, s kojima su organizirana pojedina tradicijska događanja kako bi se što vjernije zabilježio cijeli proces dobivanja cekara i prikazalo kako je to nekada bilo. Tako je za potrebe snimanja i fotografiranja organizirano branje stare sorte kukuruza i luščara, zatim prebiranje i farbanje komušine te na kraju pletenje i demostracija gotovih predmeta od komušine. Stručnu podršku projektnim aktivnostima cijelo vrijeme daje i Muzej Međimurja Čakovec.

Cilj provedbe radionica i popratnih promotivnih materijala je zaštita i prijenos vještine nematerijalne kulturne baštine na mlađe naraštaje na cijelom području LAG-a Međimurski doli i bregi; kreiranje unikatnih predmeta i suvenira te promocija područja LAG-a Međimurski doli i bregi.

Projekt suradnje LAG-ova „Turizmom razvijamo područje“ sufinanciran je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Mjera 19 LEADER, Podmjera 19.3 “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a”, Tip operacije 19.3.2 “Provedba aktivnosti projekta suradnje”, Međuteritorijalni projekt suradnje.

Arhiva

Kategorije objava