Promocija cjeloživotnog učenja faza II.

Subota, 6. veljače 2021. | Otvoreni natječaji

Pozivom Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za dostavu prijedloga operacije „Promocija cjeloživotnog učenja faza II.” koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, OP ULJP 2014.-2020., odabrat će se za financiranje operacija u okviru investicijskog prioriteta 10.iii. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unapređenje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, između ostalog profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija, te specifičnog cilja 10.iii.3: Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika.

Prijavitelj: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO)

Opći cilj:

Podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja i povećanje sudjelovanja/uključenosti odraslih u procesima cjeloživotnog učenja, kako bi se jačala konkurentnost odraslih na tržištu rada i ojačali osobni kapaciteti pojedinca za aktivno djelovanje u društvu.

Specifični ciljevi:

Promocija različitih mogućnosti za cjeloživotno učenje u RH te jačanje kompetencija obrazovnog osoblja iz sustava obrazovanja odraslih

Ciljna skupina: 

  • obrazovno osoblje iz ustanova registriranih za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih

Ukupan iznos Poziva: 11.840.800,00 kn

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 2. veljače 2021. do 12. travnja 2021. godine.

Detaljnije pogledajte ovdje.

Arhiva

Kategorije objava