Projektne ideje Saveza Alpe-Jadran

Petak, 23. ožujka 2018. | Otvoreni natječaji

Objavljen je natječaj za prijavu projektnih ideja Saveza Alpe-Jadran za sufinanciranje projekata iz zajedničkog proračuna Saveza. Projekti koji se prijavljuju za financiranje mogu pokrivati bilo koju od tih 13 tema odnosno područja: Ruralni i zavičajna baština; Umjetnost i kultura; Prevencija katastrofa; Gospodarstvo; Energija i okoliš; Ravnopravnost spolova; Europa; Zdravstvena zaštita; Visoko obrazovanje; Inkluzija; Cjeloživotno učenje; Sport i Turizam.

Na javni poziv mogu se javiti organizacije koje provode međunarodni projekt u koji su uključene minimalno tri organizacije iz tri regije/države članice Saveza (Austrija, Slovenija, Mađarska i Hrvatska), odnosno s područja 12 regija članica Saveza koje obuhvaćaju Koprivničko-križevačku, Varaždinsku, Međimursku, Krapinsko-zagorsku, Karlovačku, Primorsko-goransku, Istarsku županiju, austrijske pokrajine – Koruška, Štajerska i Gradišće, Vas iz Mađarske, te Republiku Sloveniju.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su organizacije civilnog društva, tijela javne vlasti, ustanove, poduzeća i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prijavni obrazac potrebno je ispuniti podacima o projektu, te ga poslati resornoj koordinacijskoj točki do 31. ožujka 2018. (kontakti za svaku tematsku točku navedeni su na kraju Prijavnog obrasca).

Za više informacija o natječaju možete se obratiti resornim koordinacijskim točkama, i u Međimursku županiju, Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, 040/374-016 ili e-mail: [email protected].

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava