PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIMA PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Utorak, 3. svibnja 2022. | Otvoreni natječaji

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o donošenju Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. – 2024. u okviru kojeg je Operativni program za romsku nacionalnu manjinu. Operativnim programom Ministarstvo je određeno za nositelja provedbe Aktivnosti 8.5.1. koja se odnosi na provedbu intervencijskih planova za unaprjeđenje životnih uvjeta i unaprjeđenja infrastrukture u romskim naseljima i područjima naseljenim Romima, uključujući i ona koja su iznad IV. stupnja razvijenosti i kada njihov broj ne prelazi 5% udjela u ukupnom stanovništvu.

Cilj Programa je smanjivanje okolišnih i infrastrukturnih nejednakosti u romskim zajednicama u odnosu na zajednice u kojima živi većinsko stanovništvo. Program predstavlja podršku u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture u romskim zajednicama te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.  

Korisnici Programa su jedinice lokalne samouprave s više od 1% pripadnika romske nacionalne manjine u ukupnom udjelu stanovništva prema Popisu stanovništva iz 2011. godine (popis JLS-a u Smjernicama).
Gradovi: Čakovec, Mursko Središće;
Općine: Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Kotoriba, Podturen, Pribislavec, Domašinec, Donji Vidovec, Goričan.

Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 500.000,00 kuna s PDV-om. Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti samo jedan zahtjev za financiranje Projekta. Prihvatljivi iznosi za financiranje je Projekt vrijednosti od najmanje 50.000,00 kn do najviše 500.000,00 kn.

Rok za podnošenje je od 3. svibnja 2022. do 3. lipnja 2022. godine.

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Istaknuta slika:

Arhiva

Kategorije objava