Program za unaprjeđenje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima romske nacionalne manjine

Ponedjeljak, 9. svibnja 2022. | Novosti iz ruralnog razvoja

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o donošenju Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. – 2024. u okviru kojeg je Operativni program za romsku nacionalnu manjinu. Operativnim programom Ministarstvo je određeno za nositelja provedbe Aktivnosti 8.5.1. koja se odnosi na provedbu intervencijskih planova za unaprjeđenje životnih uvjeta i unaprjeđenja infrastrukture u romskim naseljima i područjima naseljenim Romima, uključujući i ona koja su iznad IV. stupnja razvijenosti i kada njihov broj ne prelazi 5% udjela u ukupnom stanovništvu.

Cilj Programa je smanjivanje okolišnih i infrastrukturnih nejednakosti u romskim zajednicama u odnosu na zajednice u kojima živi većinsko stanovništvo. Program predstavlja podršku u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture u romskim zajednicama te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.  

Korisnici Programa su jedinice lokalne samouprave s više od 1% pripadnika romske nacionalne manjine u ukupnom udjelu stanovništva prema Popisu stanovništva iz 2011. godine (popis JLS-a u Smjernicama).

Izvor: MRRFEU

Nove objave

Arhiva

Kategorije objava