PROGRAM ZA POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Četvrtak, 14. srpnja 2022. | Otvoreni natječaji

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije provodi Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u 2022. godini.

Program predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema indeksu razvijenosti.  Udjel pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu više od 5% prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Pozivaju se sve zainteresirane JLS da kao nositelji pokretanja potrebnih promjena u društvenim, gospodarskim i drugim razvojnim aktivnostima dostave svoje zahtjeve za financiranje projekata, usklađene s ciljevima Programa.

Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za dodjelu sredstava u skladu sa Smjernicama za podnositelje zahtjeva koje su sastavni dio ovog Poziva.

Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje.

Zahtjev se šalje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Ministarstva, obavezno uz naznaku: 

POZIV ZA ISKAZ INTERESA za financiranje projekata prema „ Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ – NE OTVARATI, na adresu:

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA

I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Uprava za potpomognuta područja

Miramarska cesta 22

10000 Zagreb

Podnositelji podnose zahtjev za financiranje najranije od 13. srpnja 2022 godine do najkasnije 12 kolovoza 2022. godine.

Valjanim zahtjevima smatrat će se zahtjevi dostavljeni u pisarnicu Ministarstva do 16:00 sati 12. kolovoza 2022. godine. Odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom.

Službena komunikacija za sva dodatna pitanja i informacije vezane uz poziv odvija se putem e-maila: [email protected]

Poziv za iskaz interesa, program i Smjernice za podnositelje zahtjeva s prilozima dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.razvoj.gov.hr u dijelu Nacionalni programi pod „Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“.

Izvor: REDEA / Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova

Istaknuta slika: Dragutin Goričanec – Vukanovec

Arhiva

Kategorije objava