Program podrške regionalnom razvoju u 2018.

Petak, 23. ožujka 2018. | Otvoreni natječaji

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Program podrške regionalnom razvoju u 2018. Programom se nastavlja pomagati održivost razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti, promicanju održivog razvoja kao i o neovisnosti lokalne zajednice.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva i prihvatljiva područja provedbe: jedinica lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim područja JLS-a s otoka; jedinica lokalne samouprave razvrstane u VI. skupinu, osim područja JLS-a s otoka; jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu (ukoliko su područja provedbe projekta područja V. i VI. skupine JLS-a, osim područja JLS-a s otoka); jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstane u III. skupinu (ukoliko su područja provedbe projekta područja I.-VI. skupine JLS-a, osim područja JLS-a s otoka).Svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje projekata.

Neće se sufinancirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om. Jednom Korisniku može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 700.000,00 kunauključujući PDV, bez obzira na broj odobrenih projekata.

Rok za podnošenje zahtjeva 30. ožujka 2018.

Alokacija za Međimursku županiju: 1.000.000,00 kn.

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava