PROGRAM PODRŠKE REGIONALNOM RAZVOJU 2023.

Četvrtak, 16. veljače 2023. | Otvoreni natječaji

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU objavilo je Program podrške regionalnom razvoju koji ima za cilj jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te brži gospodarski oporavak ovih područja, što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.

Programom se potiče razvoj lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata društvene, javne, socijalne, komunalne, gospodarske i okolišne infrastrukture na lokalnoj razini.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina, osim neprihvatljivih aktivnosti u skladu sa Smjernicama.

U okviru ovog Programa nisu prihvatljivi projekti koji se financiraju ili se planiraju financirati iz EU fondova, Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027. uključujući i ITU mehanizam ili Mehanizma za oporavak i otpornost.

Provedbeno razdoblje

Za prihvatljive aktivnosti projekta prihvatljivost troškova počinje najranije s 2. siječnjem 2023. godine, a traje do roka za predaju Završnog izvješća, odnosno do 31. ožujka 2024. godine, uz uvjet da se financiranje iz sredstava Ministarstva može koristiti samo u 2023. godini.

Rok za podnošenje zahtjeva: Podnositelji podnose zahtjev za financiranje projekta najranije od 21. veljače 2023. godine do najkasnije 24. ožujka 2023. godine.

IZVOR: REDEA / Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Istaknuta slika: Maja Oreški-Bradarić_Spoj tradicije i ljepote pogleda na Mađerkinom bregu

Arhiva

Kategorije objava