Program održivog razvoja lokalne zajednice

Petak, 17. veljače 2023. | Otvoreni natječaji

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi Program održivog razvoja lokalne zajednice (u nastavku teksta: Program) koji ima za cilj pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u  unaprjeđenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Program je namijenjen za projekte s područja jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), stekle status potpomognutog područja.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: jedinice lokalne samouprave (osim s područja Sisačko-moslavačke županije) koje imaju status potpomognutog područja te jedinice područne (regionalne) samouprave (osim Sisačko-moslavačke županije) ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području tj. na području jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju stekle status potpomognutog područja.

Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u ,,Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu” (Narodne novine, broj 145/22) u razdjelu 061, glava 05 Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, program 2902 – Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima na aktivnosti K 549110. Razvoj potpomognutih područja u ukupnom iznosu od 8.000.000,00 eura (slovima: osam milijuna eura).

Provedbeno razdoblje prema Programu je razdoblje od 2. siječnja 2023. godine do predaje Završnog izvješća o provedbi projekta, odnosno do 31. ožujka 2024. godine, uz uvjet da se sredstva Ministarstva odobrena za provedbu Projekta mogu koristiti samo u 2023. godini.

Rok za podnošenje zahtjeva  za dodjelu sredstava  je od 21. veljače 2023. godine do 24. ožujka 2023. godine.

Više informacija o Programu, Kriteriju bodovanja projektnih prijedloga, načinu podnošenja zahtjeva te potrebnoj dokumentaciju za prijavu, možete pronaći OVDJE.

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije / REDEA

Istaknuta slika: Alenka Novak – Seoski turizam

Arhiva

Kategorije objava