Program dodjele državne potpore za ulaganje u proizvodne tehnologije

Utorak, 13. rujna 2016. | Otvoreni natječaji

Ministarstvo gospodarstva objavilo je na svojim stranicama Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstva prema Programu regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u proizvodne tehnologije.Cilj navedenog programa je poticanje poduzetnika na ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu u svrhu proširenja i modernizacije postojećih proizvodnih kapaciteta te osnivanje nove poslovne jedinice uz uvjet zadržavanja i/ili povećanje broja radnika.Poziv se vodi kao otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 7. listopada 2016. godine.

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava