Predstavljanje Međimurske popevke u Đurđevcu pod okriljem LAG-a

Petak, 1. srpnja 2016. | Novosti iz LAG-a

Dana 25. lipnja 2016. godine u sklopu najveće manifestacije Koprivničko – križevačke županije „Picokijade” u Đurđevcu je održan „Podrafest”, festival zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara koji promovira zaštitu nematerijalnih kulturnih dobara.
Na poziv LAG-a Podravina kao suorganizatora manifestacije, na festivalu su sudjelovali i predstavnici LAG-a Međimurski doli i bregi koji su prezentirali Međimursku popevku kao zaštićenu nematerijalnu kulturnu baštinu područja međimurskog LAG-a. Konkretno, u programu su nastupili članovi KUD-a Mura Novakovec i solistica Marija Biber iz KUD-a Podturen koji su 15-minutnim glazbenim programom prezentirali Međimursku popevku u srcu Podravine. Na festival se odazvalo više od 130 sudionika, odnosno sveukupno 12 izlagača i promicatelja nematerijalnih kulturnih dobara.
Osim Međimurske popevke, predstavljeno je umijeće izrade i sviranja cimbala, umijeće sviranja na tamburama farkašicama te umijeće sviranja gajdi i duda, koja također spadaju u nematerijalna kulturna dobra Podravine, Međimurja i Hrvatskog zagorja. Kroz sajamski program posjetiteljima je predstavljeno umijeće izrade ivanečkog veza, ukrašavanja jaja i pisanica karakteristično za Podravinu, slikanje uljanim bojama na staklu u maniri naive, priprema slastice „Bregofska pita“, Peteranski bijeli vez, Virovska mazanica, Svetojanska zlevanka te umijeće šaranja tikvica.

Arhiva

Kategorije objava