Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama / dječjim vrtićima.

Petak, 23. veljače 2018. | Otvoreni natječaji

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je objavilo Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama / dječjim vrtićima.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj poziv su jedinice lokalne samouprave, osnivači dječjih vrtića.

Prihvatljive aktivnosti su izrada projektne dokumentacije, izgradnja/nastavak izgradnje ili nadogradnja objekta, sanacija, rekonstrukcija, adaptacija objekta ili dijela objekta, opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša, uređenje vanjskih terena te energetska obnova objekta.

Ukupan iznos planiranih sredstava za ovaj Poziv iznosi 67.500.000,00 kuna.

Sufinanciranje Ministarstva iznosi do 90 % prihvatljivih troškova projekta.

Najviši ukupni iznos sufinanciranja Ministarstva po korisniku može iznositi najviše 2.000.000,00 kn s PDV-om.

Neće se uzimati u obzir projekti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Poziv je otvoren 30 kalendarskih dana od dana objave Poziva na internetskoj stranici Ministarstva.

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava