Poziv za projekte usmjerene smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti

Petak, 15. srpnja 2016. | Otvoreni natječaji

Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je Poziv za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina. Ukupno planirana vrijednost Poziva je 7.000.000,00 kuna.
Rok za prijavu: 25.07.2016.

Više o tome

Arhiva

Kategorije objava