Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2018.

Ponedjeljak, 12. veljače 2018. | Otvoreni natječaji

Međimurska županija raspisuje Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2018.

Na osnovi ovog poziva svoje programe mogu predlagati samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi kojima Međimurska županija nije osnivač, građani i udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture te jedinice lokalne samouprave s područja Međimurske županije.

Pri vrednovanju podnesenih prijedloga primjenjivat će se Kriteriji za uvrštavanje programa i projekata u program javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2018., koji se nalaze na internetskim stranicama Međimurske županije, na adresi www.medjimurska-zupanija.hr

Prijedlozi se, sa svom potrebnom dokumentacijom, šalju na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec.
Razmatrat će se zahtjevi pristigli do 1. ožujka 2018. godine do 12,00 sati (bez obzira na način dostave).

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava