Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2018. godini

Utorak, 13. veljače 2018. | Otvoreni natječaji

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2018. godini Program održivog razvoja lokalne zajednice u skladu s provedbom nacionalnih mjera za ostvarenje ravnomjernog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske u skladu s Programom Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2016. – 2020. godine.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i regionalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju stekle status potpomognutog područja:

I., II., III. i IV. skupina jedinica lokalne samouprave,
I. i II. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave.
Prihvatljiva područja provedbe su područja jedinica lokalne samouprave razvrstana u I., II., III. i IV. skupinu prema indeksu razvijenosti.

Maksimalan iznos sufinanciranja Ministarstva po Korisniku može iznositi najviše 1.000.000,00 kn s PDV-om. Prema raspodjeli sredstava po županijama, za Međimursku županiju je predviđen iznos od 2.000.000,00 kn s PDV-om. Jedan podnositelj može podnijeti najviše 2 zahtjeva za sufinanciranje.MTroškovi su prihvatljivi u razdoblju od 1. siječnja 2018. godine do 31. ožujka 2019. godine (rok za predaju Završnog izvješća), uz uvjet da se sufinanciranje Ministarstva može koristiti samo u 2018. godini. Sredstva Ministarstva odobrena za provedbu Projekta mogu se koristiti samo u 2018. godini.

Rok za podnošenje zahtjeva je 5. ožujka 2018. godine

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava