POZIV ZA ISKAZ INTERESA PREMA PROGRAMU ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Utorak, 2. siječnja 2024. | Otvoreni natječaji

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU raspisuje Program održivog razvoja lokalne zajednice kojim nastavlja poticati razvoj područja koja su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske stekla status potpomognutog područja. Cilj Programa je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomogunutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima te predstavlja podršku u unaprjeđenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • jedinice lokalne samouprave koje su stekle status potpomognutog područja
  • jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na području jedinica lokalne samouprave koje imaju status potpomognutog područja.

Prihvatljive su građevine javne namjene, iz područja društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne i gospodarske infrastrukture koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici. Prihvatljive građevine moraju biti u vlasništvu prihvatljivih podnositelja zahtjeva ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji zahtjeva, ili su u njihovom većinskom vlasništvu, suvlasništvu ili su javno dobro za opću uporabu i na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina.

Prihvatljivi troškovi odnose na trošak pripreme projektno-tehničke dokumentacije, trošak izvođenja radova, trošak opremanja fiksnom opremom, trošak usluga nadzora gradnje i trošak PDV-a.

Vrijednost financiranja po korisniku može iznositi najviše do 100.000,00 EUR s PDV-om:

  • za projekte koji se odnose na nerazvrstane ceste, nogostupe, biciklističke staze i javnu rasvjetu najviši iznos financiranja koji se može dodijeliti je 50.000,00 EUR
  • neće se financirati projekti čija je vrijednost manja od 20.000,00 EUR s PDV-om.

Udio Ministarstva po financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do:

  • 90 % ukupnih prihvatljvih troškova za korisnike iz I. i II. skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti
  • 80 % ukupnih prihvatljvih troškova za korisnike iz III. i IV. skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti.

Podnositelji podnose zahtjev za dodjelu sredstava od 2. siječnja 2024. do najkasnije 2. veljače 2024. godine.

Svaki podnositelj može podnijeti jedan zahtjev za financiranje projekata.

Više informacija o Programu dostupno je OVDJE. 

Izvor: REDEA / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU

Istaknuta slika: Andreja Turk_Sveti Martin na Muri

Arhiva

Kategorije objava