Poziv: Uspostava reciklažnih dvorišta

Četvrtak, 23. ožujka 2023. | Otvoreni natječaji

Datum objave: 22.03.23, 10:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 25.04.23, 09:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 27.06.23, 11:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoj

Svrha ovog poziva

Svrha ovog Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prvenstveno u obalnim i otočnim JLS-ovima. Kroz postupak dodjele bespovratnih sredstava za projekte izgradnje i opremanja RD odnosno nabave mobilnih RD se planira doprinijeti ostvarenju cilja komponente C.1.3. – Razvoj infrastrukture za recikliranje komunalnog i ambalažnog otpada.

Očekuje se da će bolje informiranje građana o odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, obavještavanjem kućanstava na određenom području o lokaciji RD i mogućnostima predaje otpada bez naknade postići cilj da građani ne odbacuju problematični otpad, manje količine glomaznog otpada i reciklabilni komunalni otpad u spremnike za miješani komunalni otpad ili da isti nepropisno odbacuju u okoliš.


Predmet ovog poziva

Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta iz članka 4. stavka 1. točke 69. Zakona o gospodarenju otpadom (NN, br. 84/21) (u daljnjem tekstu: ZGO),  u skladu s člankom 84. ZGO-a, što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta (dalje u tekstu RD) ili nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta (u daljnjem tekstu: mobilno RD) naročito u obalnim i otočnim jedinicama lokalne samouprave gdje se u turističkoj sezoni višestruko povećava broj stanovnika koji borave na tim područjima.

Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad (sukladno članku 4. stavku 1. točki 70. ZGO-a), niti nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilnih RD.

Ukupna bespovratna sredstva: 8.500.000,00 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 13.300,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 840.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

  • Jedinice lokalne samouprave

Izvor: REDEA / EU fondovi (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoj)

Istaknuta slika: Alen Veseli_Smokve

Arhiva

Kategorije objava