Poziv za predlaganje projekata/programa udruga civilnog društva za financijsku potporu iz Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu

Srijeda, 31. siječnja 2018. | Otvoreni natječaji

Predmet ovoga Poziva je raspodjela dijela proračunskih sredstava iz Proračuna Međimurske županije namijenjenih za rad udruga civilnog društva registriranih na području Međimurske županije.
Na natječaj se svojim projektima mogu javiti udruge građana koje su registrirane i djeluju na području Međimurske županije, koje svoju djelatnost usmjeravaju na provođenje projekata/programa kojima se zadovoljavaju potrebe njihovih članica i članova te društvene zajednice u cjelini, a koji su usmjereni na razvoj civilnog društva u Međimurskoj županiji.
Sveukupna planirana vrijednost ovog javnog poziva je 450.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 30.000,00 kuna. Planira se okvirno 50 programa za financiranje po ovom javnom pozivu.

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava