Poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2017.

Srijeda, 8. veljače 2017. | Otvoreni natječaji

Na osnovi ovog poziva svoje programe mogu predlagati samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi kojima Međimurska županija nije osnivač, građani i udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture te jedinice lokalne samouprave s područja Međimurske županije. Prijedlozi se, sa svom potrebnom dokumentacijom, šalju na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec. Razmatrat će se zahtjevi pristigli do 10. ožujka 2017. godine do 12,00 sati (bez obzira na način dostave).

Više o tome:

 

Arhiva

Kategorije objava