Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2023. godinu

Petak, 25. studenoga 2022. | Otvoreni natječaji

Za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, također se mogu prijaviti za financiranje za mobilnost u svrhu učenja za mlade i osobe koje rade s mladima, aktivnosti sudjelovanja mladih i aktivnosti uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU.

Poziv na podnošenje prijedloga obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

 • mobilnost u svrhu učenja za pojedince u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • aktivnosti sudjelovanja mladih
 • DiscoverEU – aktivnosti uključivanja
 • virtualne razmjene u visokom obrazovanju i među mladima
 • mobilnost osoblja u području sporta

Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja organizacija i institucija

 • partnerstva za suradnju (suradnička partnerstva i mala partnerstva)
 • partnerstva za izvrsnost (centri strukovne izvrsnosti i aktivnosti Erasmus Mundus)
 • partnerstva za inovacije (savezi za inovacije i projekti usmjereni na budućnost)
 • jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta
 • neprofitna europska sportska događanja

Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška razvoju politike i suradnji

 • Mladi Europe zajedno
 • aktivnosti Jean Monnet (aktivnosti programa Jean Monnet u području visokog obrazovanja i aktivnosti programa Jean Monnet u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja)

s pripadajućim rokovima:

Ključna aktivnost 1

Mobilnost pojedinaca u području visokog obrazovanja23. veljače 2023. u 12:00
Mobilnost pojedinaca u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, odgoju i općem obrazovanju te obrazovanju odraslih23. veljače 2023. u 12.00
Mobilnost osoblja u području sporta23. veljače 2023. u 12:00
Međunarodna mobilnost koja uključuje treće zemlje koje nisu pridružene Programu23. veljače 2023. u 12:00
Erasmus akreditacije u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odgoja i općeg obrazovanja i obrazovanja odraslih19. listopada 2023. u 12:00
Erasmus akreditacije u području mladih19. listopada 2023. u 12:00
Mobilnost pojedinaca u području mladih23. veljače 2023. u 12:00
Mobilnost pojedinaca u području mladih4. listopada 2023. u 12:00
Aktivnosti uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU4. listopada 2023. u 12:00
Virtualne razmjene u području visokog obrazovanja i mladih26. travnja 2023. u 17:00

Ključna aktivnost 2

Suradnička partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, osim onih za koja se prijavljuju europske nevladine organizacije22. ožujka 2023. u 12:00
Suradnička partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih za koja se prijavljuju europske nevladine organizacije22. ožujka 2023. u 17:00
Suradnička partnerstva u području sporta22. ožujka 2023. u 17:00
Suradnička partnerstva u području mladih, osim onih za koja se prijavljuju europske nevladine organizacije4. listopada 2023. u 12:00
Mala partnerstva u području odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih i mladih22. ožujka 2023. u 12:00
Mala partnerstva u području odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih i mladih4. listopada 2023. u 12:00
Mala partnerstva u području sporta22. ožujka 2023. u 17:00
Centri strukovne izvrsnosti8. lipnja 2023. u 17:00
Aktivnosti Erasmus Mundus16. veljače 2023. u 17:00
Savezi za inovacije3. svibnja 2023. u 17:00
Projekti usmjereni na budućnost15. ožujka 2023. u 17:00
Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja16. veljače 2023. u 17:00
Jačanje kapaciteta u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja28. veljače 2023. u 17:00
Jačanje kapaciteta u području mladih8. ožujka 2023. u 17:00
Jačanje kapaciteta u području sporta22. ožujka 2023. u 17:00
Neprofitna europska sportska događanja22. ožujka 2023. u 17:00

Ključna aktivnost 3

Mladi Europe zajedno9. ožujka 2023. u 17:00
Mreže i aktivnosti Jean Monnet14. veljače 2023. u 17:00

Važne napomene:

Budući da je i u 2023. godini hrvatski nacionalni prioritet za Erasmus+ projekte Okoliš i borba protiv klimatskih promjena – svi projekti koji u okviru projektnog formata Partnerstva za suradnju pridonose važnosti zaštite okoliša i ublažavanja klimatskih promjena smatraju se relevantnima za nacionalni prioritet. Stoga pozivamo organizacije koje se žele baviti zelenim temama da uključe navedeni prioritet u svoje prijave.

Ukupni indikativni proračun za Republiku Hrvatsku u okviru decentraliziranih aktivnosti iznosi 37.968.268 eura.

Svi navedeni rokovi za podnošenje prijava odnose se na briselsko vrijeme.

Za detaljne upute o podnošenju prijava pogledajte Vodič kroz program Erasmus+. Dana 21. prosinca 2022. Europska komisija je objavila 1. Ispravak Vodiča kroz program Erasmus+ s vidljivim izmjenama (tzv. Corrigendum) na engleskom jeziku. Uskoro se očekuje i Ispravak Vodiča na hrvatskom jeziku. U slučaju nepodudaranja verzija na različitim jezicima prednost ima verzija na engleskom jeziku.

Vodič kroz program Erasmus+ sastavni je dio ovog poziva na podnošenje prijedloga, a uvjeti sudjelovanja i financiranja navedeni u Vodiču u potpunosti se primjenjuju na ovaj poziv.

Prijavni obrasci dostupni su na službenim internetskim stranicama Europske komisije.

Tekst Poziva dostupan je na svim službenim jezicima Europske unije.

 • Za odluku o sudjelovanju u programu Erasmus+ važno je znati u kojem je području vaša organizacija prihvatljiv prijavitelj i što se može prijaviti. U području koje vas zanima proučite mogućnosti i formate projekata. Neke su organizacije prihvatljivi prijavitelji u više područja; izaberite najprikladnije.
 • Što sve trebate znati kada pokrećete Erasmus+ doznajte u Koracima za sudjelovanje!

IZVOR: AMPEU/REDEA

Istaknuta slika:

Arhiva

Kategorije objava