Potpore događanjima u 2017. godini

Četvrtak, 13. travnja 2017. | Otvoreni natječaji

Hrvatska turistička zajednica raspisala je natječaj za dodjelu bespovratnih novčanih sredstva za događanja koja su od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista.Korisnici potpore mogu biti pravne i fizičke osobe i to trgovačka društva, obrti, zadruge, nacionalni sportski savezi, javne ustanove, ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, jedinice lokalne i regionalne samouprave, turističke zajednice. Intenzitet javne potpore iznosi do 50% ukupno prihvatljivih/opravdanih troškova. Događanja koja ostvare potporu po ovom Javnom pozivu ne mogu ostvariti potporu po drugim programima potpore HTZ-a u 2017. godini.

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava