Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

Ponedjeljak, 25. rujna 2017. | Otvoreni natječaji

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) za projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama, koji će se sufinancirati iz Europskog socijalnog fonda, u skladu sa Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, neprofitne organizacije i organizacije civilnog društva. Ciljne skupine Poziva su nezaposlene osobe, koje su ujedno pripadnici najmanje jedne od sljedećih marginaliziranih skupina: dugotrajno nezaposlene osobe, osobe romske nacionalne manjine, osobe s invaliditetom, beskućnici, liječeni ovisnici o drogama, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, migranti, mlade osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlade osobe nakon izlaska iz alternativne skrbi i korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu. Također, ciljne skupine su i stručnjaci koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina na području zapošljavanja i socijalnog uključivanja.

Više o tome:

 

 

Arhiva

Kategorije objava