“Podrška programima usmjerenima mladima”

Petak, 14. srpnja 2017. | Otvoreni natječaji

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je otvoreni privremeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Podrška programima usmjerenima mladima” koji se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritetna os 2: Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.i.1. Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti. Opći cilj Poziva je povećati socijalnu uključenost mladih. Specifični ciljevi su: potaknuti kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, povećati informiranost mladih i pružiti usluge savjetovanja o temama relevantnim za mlade, prevencija nasilja među mladima, unaprijediti razvoj socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom uključivanju mladih te potaknuti aktivno sudjelovanje mladih u društvu. Ciljne skupine su mlade osobe u dobi od 15 do 29 godina i stručnjaci koji rade s mladima. Ukupna financijska alokacija poziva iznosi 12.000.000,00 kn od toga za skupinu 1. je namijenjeno ukupno 9.000.000,00 kn, za skupinu 2. ukupno 3.000.000,00 kn. Projekte možete prijaviti najkasnije do 11. 9. 2017.

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava