Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Četvrtak, 13. travnja 2017. | Otvoreni natječaji

U okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga izravno će se odgovoriti na društvene potrebe ranjivih skupina za razvoj posebno prilagođenih programa osposobljavanja i/ili usavršavanja ranjivih skupina za veću zapošljivost u sektoru turizma i ugostiteljstva. Poziv na dostavu projektnih prijedloga potiče suradnju obrazovnih ustanova, kao subjekata čija je primarna uloga razvijanje i provedba programa, udruga kao subjekata koji će dati smjernice razvijanja programa, osobito vezano uz specifičnosti ciljnih skupina, te poslodavca kao subjekata koji će omogućiti učenje na radnom mjestu s ciljem najbržeg i najkvalitetnijeg stjecanja potrebnih vještina za rad u turizmu i ugostiteljstvu. Prijavitelji su udruge koje djeluju u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva, ustanove za obrazovanje odraslih. Natječaj otvoren do 3.5.2017.

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava