Partnerski LAG-ovi u studijskom obilasku Međimurja

Četvrtak, 16. rujna 2021. | Novosti iz LAG-a

U sklopu projekta suradnje „Skrivena blaga ruralnog turizma“ planirane su i aktivnosti studijskih putovanja na područja partnerskih LAG-ova, a sve s ciljem edukacije, razmjene znanja i iskustava te uspostavljanja suradnje među postojećim i budućim dionicima ruralnog turizma sjeverozapadne Hrvatske.

U sklopu navedenog projekta je 13. i 14. rujna 2021. godine šezdesetak osoba s područja LAG-a Zagorje Sutla, LAG-a Zeleni bregi, LAG-a Prizag te LAG-a SAVA sudjelovalo na studijskom putovanju u Međimurje gdje su domaćini bili LAG Međimurski doli i bregi te LAG Mura-Drava. Program je osmišljen na način da gostujući LAG-ovi u dva dana upoznaju nekoliko atraktivnih lokacija koje su primjer ruralnog turizma Međimurja.

Na području LAG-a Međimurski doli i bregi sudionici su obišli Centar Med dvemi vodami u Križovcu, ručali su u Izletištu Kneja, upoznali cijeli raspon djelatnosti Vinarije Hažić te prvi dan završili posjet na Mađerkinom bregu uz degustaciju vina Vinarije Štampar. Nakon noćenja u Termama Sveti Martin, posjet je nastavljen drugi dan na području LAG-a Mura-Drava.

Projekt suradnje LAG-ova „Skrivena blaga ruralnog turizma“ sufinanciran je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Mjera 19 LEADER, Podmjera 19.3 “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a”, Tip operacije 19.3.2 “Provedba aktivnosti projekta suradnje”, Međuteritorijalni projekt suradnje.

Arhiva

Kategorije objava