Otvoreno e-Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Petak, 3. studenoga 2023. | Novosti iz ruralnog razvoja

Ministarstvo poljoprivrede uputilo je u proceduru javnog savjetovanja Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta.

Prijedlogom pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta produljuje se rok sa 31.12.2023. na 31.12.2024. do kojeg poljoprivrednik koji ima upisano poljoprivredno zemljište u ARKOD bez dokaza o vlasništvu ili posjedu, a koje nije u vlasništvu Republike Hrvatske, treba dostaviti dokaz o vlasništvu/posjedu ili dokaz da je pokrenuo postupak za rješavanje imovinsko pravnih odnosa, kako isto ne bi bilo brisano iz ARKOD sustava.

Prijedlogom se omogućuje upis u ARKOD sustav parcela maslinika s površinom jednakom ili većom od 0,005 ha. Na taj način u ARKOD sustav moći će se upisati veliki broj jako malih površina maslinika koje su karakteristične za značajan dio poljoprivrednih gospodarstava na otocima i jadranskom dijelu Hrvatske koja se bave uzgojem maslina, kao što je omogućeno za male parcele pod staklenicima/plastenicima, vinogradima i iskrčenim vinogradima. Dana 1. kolovoza 2023. godine stupio je na snagu Pravilnik o Upisniku maslinika („Narodne novine“ br. 85/23) kojim se uspostavlja elektronička baza podataka o maslinicima, proizvodnji maslina i maslinovog ulja te stanju zaliha maslinovog ulja. Omogućavanjem upisa u ARKOD i parcela maslinika s površinom manjom od 0,05 ha ali jednakom ili većom od 0,005 ha uspostavit će se cjelovita elektronička baza točnih i vjerodostojnih podataka o maslinicima upisanim u Upisnik maslinika, koja će predstavljati analitičku osnovu za unapređenje stanja u tom sektoru.

Nadalje, prijedlogom se propisuje da Agencija za plaćanja može, prilikom promjena u ARKOD-u koje inicira poljoprivrednik te promjena koje inicira Agencija za plaćanja prilikom zanavljanja DOF-a i ostalih prostornih podataka i na temelju rezultata administrativne kontrole, zatražiti poljoprivrednika dostavu geotagiranih fotografija u svrhu dokazivanja prihvatljivosti ARKOD parcele ili kod promjene vrste uporabe već upisanog zemljišta.

Ostale izmjene su nomotehničke prirode.

Pozivamo vas na aktivno sudjelovanje u javnom savjetovanju davanjem komentara i prijedloga na ovaj Prijedlog pravilnika najkasnije do 30. studenoga 2023. putem poveznice i unaprijed zahvaljujemo na tome.

Izvor: PRR

Istaknuta slika: Jasmina Kofjač

Arhiva

Kategorije objava