OTVORENI JAVNI POZIV za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2022. godinu

Četvrtak, 16. lipnja 2022. | Otvoreni natječaji

PREDMET I TRAJANJE OTVORENOG JAVNOG POZIVA
Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) temeljem Programa „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Program).

Ovaj Program dodjele bespovratnih sredstava provodi se u cilju povećanja konkurentnosti proizvoda i usluga zadruga, njihovu prepoznatljivost, produktivnost i inovativnost uz primjenu novih tehnologija i inovacija, pozicioniranje zadruga na tržištu radi postizanja boljih poslovnih rezultata te otvaranje novih radnih mjesta u zadrugama i zadržavanje postojećih.

KORISNICI

Podnositelji prijave koji obavljaju gospodarsku djelatnost moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mala ili srednja poduzeća.

POTPORA

U proračunu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na proračunskoj aktivnosti A648087 POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA planirano je ukupno 2.000.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Otvorenog javnog poziva za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000,00 kuna
.

Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva (https://mingor.gov.hr).

Prijave se zaprimaju isključivo od 13. lipnja 2022. godine (sukladno točki 9. Programa). Otvoreni javni poziv je otvoren do 13. srpnja 2022. godine.

Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 

Istaknuta slika: VANJA DETIĆ VESELI-Šenkovec

Arhiva

Kategorije objava