Otvorene prijave za INPULS 2016

Srijeda, 16. studenoga 2016. | Otvoreni natječaji

Program INPULS pokrećemo sa ciljem: Pronalaženja i isticanja inovacija i najboljih praksi u gradovima, Povećanja vidljivosti i dokumentiranosti najboljih praksi, Poticanja primjene najbolje prakse u drugim gradovima, Širenja najboljih primjera kroz obrazovne programe, seminare, radionice, itd., Stalne promocije inovativnih gradova u javnosti i medijima. INPULS će prikupiti, ocijeniti, nagraditi i promovirati inovacije i najbolje prakse u sljedećim kategorijama: GRAD GOSPODARSTVA, GRAD SURADNJE, GRAD GRAĐANA, GRAD KREATIVE, GRAD SPORTA. U programu mogu sudjelovati gradovi članovi Udruge gradova u Republici Hrvatskoj.

Više o tome:

 

Arhiva

Kategorije objava