POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI

Utorak, 29. ožujka 2022. | Otvoreni natječaji

Međimurska županija od 2014. godine provodi Program potpora u poljoprivredi s ciljem poticanja razvoja poljoprivrede, unaprjeđenja ruralnog razvoja, poticanja konkurentnosti poljoprivrede, postizanja održivog razvoja te ulaganja u održivu poljoprivrednu proizvodnju.

Kontinuirano se povećava broj mjera i iznosi u Programu potpora u poljoprivredi, a interes poljoprivrednika je iz godine u godinu sve veći. U 2020. godini isplaćeno je 1.467.400,00 kuna potpora koje je zatražilo oko 400 gospodarstava. Pravo na potporu u 2021. godini ostvarilo je 353 poljoprivrednih gospodarstva u ukupnom iznosu od 1.770.821,74 kuna. Za 2022. godinu za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u županijskom je proračunu osigurano oko 2 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Prihvatljiva područja:

MJERA 1. EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA

MJERA 3. PODIZANJE I OBNOVA TRAJNIH NASADA

MJERA 4. NABAVA I POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU VIŠEGODIŠNJIH NASADA OD TUČE

MJERA 5. NABAVA I ZADRŽAVANJE UZGOJNO VALJANIH ŽIVOTINJA:

  •  Podmjera 5.1 Nabava i zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica
  •  Podmjera 5.2 Nabava uzgojno valjanih jarčeva i jarica

MJERA 6. POTPORA ZA OKRUPNJAVANJE I POVEĆANJE POSJEDA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

MJERA 7. POTPORA ZA ULAGANJE U PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

MJERA 8. POTPORA ZA ULAGANJE U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU:

  • Podmjera 8.1. Troškovi kupnje, građenja i opremanja plastenika i staklenika
  • Podmjera 8.2. Troškovi izgradnje ili adaptacija gospodarskih zgrada za primarnu poljoprivrednu proizvodnju na poljoprivrednom gospodarstvu
  • Podmjera 8.3. Troškovi kupnje mehanizacije i opreme za obavljanje vlastite poljoprivredne proizvodnje

MJERA 9. EDUKACIJA I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE POLJOPRIVREDNIKA

MJERA 11. PROGRAMI KVALITETE, STVARANJE ROBNE MARKE I ZAŠTITA MEĐIMURSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Korisnici iz ovog Programa su poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište i proizvodne kapacitete na području Međimurske županije i nemaju nepodmirenih obveza prema proračunu Međimurske županije.

Poziv je otvoren do 30. studenog, poljoprivrednici se mogu javiti za dodjelu potpora po više mjera

Prihvatljivi korisnici

Jedan korisnik potpore može podnijeti zahtjev za dodjelu potpora po više mjera iz ovog Javnog poziva pod uvjetom da njihov maksimalni iznos ne prelazi 70.000,00 kuna godišnje. Minimalna vrijednost  tražene potpore mora biti veća od 100,00 kuna bez PDV-a.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz svu potrebnu dokumentaciju Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Odsjek za poljoprivredu Međimurske županije. Obrazac zahtjeva, izjave i Program potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine mogu se preuzeti  na web stranici www.medjimurska-zupanija.hr. Zahtjevi za dodjelu potpora, za sve mjere, zaprimat će se prema redoslijedu prispijeća (bez obzira na način dostave) i do utroška sredstava, odnosno najkasnije do 30. studenog 2022. godine,  osim za MJERU 3. – proljetna sadnja za koju se zahtjevi zaprimaju do 30. lipnja 2022. godine, a za jesensku sadnju najkasnije do 30. studenog 2022. godine.

Više informacija kao i uvjete prijave možete vidjeti OVDJE. 

_________________________________________________________________________________

OBAVIJEST O ZATVARANJU JAVNOG POZIVA ZA MJERU 8. POTPORA ZA ULAGANJE U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU  

S obzirom na planirana sredstva u proračunu Međimurske županije za 2022. godinu za dodjelu potpora za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i broj zaprimljenih zahtjeva, dana 30.03.2022. godine, zatvara se Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi Međimurske županije u 2022. godini za MJERU 8.

Izvor: Međimurska županija

Istaknuta slika: DIANA-SAREK_Štrigova

Arhiva

Kategorije objava