Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Petak, 13. listopada 2017. | Otvoreni natječaji

U sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine, točnije Tipa operacije 17.1.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka, korisnici mogu ostvariti potporu za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika i okolišnim incidentom. Prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici, odnosno fizičke ili pravne osobe ili grupe fizičkih ili pravnih osoba upisanih u Upisnik poljoprivrednika. Rok za podnošenje Zahtjeva je od 1. listopada 2017. do 31. siječnja 2018.

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava