Održane konferencije u sklopu projekta suradnje Skrivena blaga ruralnog turizma

Srijeda, 14. prosinca 2022. | Novosti iz LAG-a

U okviru međuteritorijalnog projekta suradnje „Skrivena blaga ruralnog turizma“, kroz protekla dva tjedna održane su konferencije na temu “Izazovi u ruralnom turizmu” na kojima je sudjelovao i naš LAG. Konferencije su vodili stručnjaci iz Instituta za turizam.

Glavni partner projekta suradnje LAG Zagorje-Sutla, 08. prosinca 2022. godine u Kumrovcu, organizirao je prvu konferenciju na temu Izazovi ruralnog turizma – lokalni razvoj prometne infrastrukture i usluga kao faktor razvoja turizma (ceste, vinske ceste, ceste meda, hop on hop off, turistički vlakovi, biciklizam, jahanje i sl.). Na samom početku konferencije prezentirana su glavna obilježja ruralnog turizma, trendovi i obilježja potražnje te prometna infrastruktura i turizam. Kroz razvoj sadržajne destinacijske ponude prezentirane su tematske ceste/rute u turističkoj ponudi, kreiranje ponuda u destinaciji kroz paletu različitih aktivnosti te sami primjeri dobre prakse iz Hrvatske i svijeta. Završno predavanje odnosilo se na prijevoz kao turističku atrakciju.

Konferencija na temu “Izazovi ruralnog turizma – prostor, arhitektura i urbanizam u kontekstu ruralnog turizma, moderne interpretacije” održana je na području LAG-a Zeleni bregi, 10. prosinca 2022. godine u Mihovljanu. U uvodnom predavanju prezentirana su glavna obilježja ruralnog turizma, trendovi i obilježja potražnje te prepoznavanje prostornih potencijala vinogradarskih krajolika. Sljedeće se predavanje odnosilo na prostor, arhitekturu i urbanizam ruralnog prostora. U sklopu tog predavanja sudionicima su predstavljeni različiti prostorni potencijali vinogradarskih krajolika kao i potencijali vinogradarske arhitekture. Prezentirani su motivi vina i vinskih običaja u prostoru te različiti primjeri dobre prakse iz svijeta. O modernoj interpretaciji tradicijskih vizura i gradnje kroz svjetske trendovi u arhitekturi i krajolicima te kroz primjere iz hrvatske prakse govorilo se u završnom predavanju. Također, raspravljeno se i o zabludama, odnosno krivim vijestima iz svijeta vina.

Na području LAG-a Prigorje-Zagorje, u Novom Maforu, 12. prosinca 2022. godine održana je konferencija na temu “Izazovi ruralnog turizma – kratki lanci opskrbe u funkciji ruralnog turizma”. U uvodnom predavanju prezentirana su obilježja i trendovi ruralnog turizma, obilježja kratkih opskrbnih lanaca poljoprivredno-prehrambenih proizvoda te prednosti i nedostatci kratkog lanca opskrbe. Sljedeće se predavanje odnosilo na EU politike, okvire za sigurnu opskrbu hranom, Zajedničku poljoprivrednu politiku i Europski zeleni plan u okviru kratkih lanaca opskrbe. Također, spomenuti su primjeri distribucije KLO u europskim zemljama (Italija, Španjolska, Švedska). U završnom predavanju predavači su prezentirali izazove i prilike Hrvatske poljoprivrede, tržište i distribuciju hrane te primjere KLO u Hrvatskoj. Predavači su spomenuli poljoprivrednu zadrugu „Najbolje ‘z Međimurja“ koja je uspostavljena prema načelima KRATKIH OPSKRBNIH LANACA i čine ju provjereni poljoprivredni proizvođači s područja Međimurske županije sa sjedištem na području LAG-a Međimurski doli i bregi.

Projektni partner LAG Zeleni bregi ponovo je bio domaćin konferencije „Izazovi u turizmu – suradnja umjetnika i turističkih radnika/ca, kreiranje autentičnih suvenira, izazovi distribucije, mogućnost inovacija“ koja se održala 13. prosinca 2022. godine u Stubičkim Toplicama. U uvodnom predavanju prezentirani su kulturni i kreativni turizam, trendovi i obilježja te prednosti i izazovi same suradnje. Sljedeće predavanje odnosilo se na značenje suvenira u turizmu, koje vrste suvenira postoje, koja je funkcija suvenira, te odnos suvenira i kreativnog turizama sa primjerima. O distribuciji u turizmu kroz izravnu distribuciju „na pragu“ i putem posrednika prezentiralo se u završnom predavanju.

Posljednja konferencija u ogranizaciji LAG-a Sava održana je 14. prosinca 2022. godine, u Samoboru. Tema konferencije bila je “Izazovi ruralnog turizma – suradnja uslužnih djelatnosti, umrežavanje i udruživanje (integralni hotel, agencijske usluge, usluge održavanja i čišćenja i sl)”. U uvodnom predavanju prezentirana su glavna obilježja ruralnog turizma, trendovi i obilježja potražnje te suradnja kao uvjet održivosti ruralnog turizma. Kroz prezentaciju o suradnji uslužnih djelatnosti prezentirana je komunikacija s gostima, uslužna kultura, koja je tajna odanosti gostiju, održiva profitabilnost. Završno se predavanje odnosilo na suradnju, umrežavanje i udruživanje kroz odnose s partnerima. Pojašnjena je razlika u integralnim i difuznim hotelima, kolika je važnost suradnje sa turističkim subjektima (hoteli, restorani, turističke agencije) i sa komplementarnim subjektima (kulturne ustanove, sportske ustanove, javne ustanove). Cijelo završno predavanje povezalo se sa primjerima iz prakse člana LAG-a Sava.

LAG Međimurski doli i bregi ovaj projekt provodi u partnerstvu sa još pet LAG-ova sjeverozapadne Hrvatske, LAG Zagorje-Sutla, LAG Sava, LAG Zeleni Bregi, LAG Prigorje-Zagorje i LAG Mura-Drava.

Nove objave

Arhiva

Kategorije objava