Održane edukacije za marketing u turizmu u sklopu projekta ECool-Tour

Ponedjeljak, 23. prosinca 2019. | Novosti iz LAG-a

Na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu održane su edukacije za marketing u turizmu u sklopu modula Obrazovanje u području turizma koje je organizirao LAG Međimurski doli i bregi kao jednu od aktivnosti prekograničnog projekta ECool – Tour, SLO-HR81, INTERREG V-A SI-HR. Trodnevne radionice bile su namijenjene lokalnim i regionalni dionicima koji se bave turizmom.  Sadržaj radionica bio je vezan uz područje marketinga, društvenih mreža i internetskih stranica sa podtemama terminologija marketinga, proizvod, tržište, primjeri dobre prakse u oglašavanju, samostalno upravljanje društvenim mrežama, Facebook i Instagram i oglašavanje na platformama, priprema sadržaja za web, copywriting, SEO. Interaktivne radionice vodili su Andrijana Kos Kavran, predavač na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu, Daniel Herman, voditelj digitalnog marketinga u tvrtki SCRIBO PR i  Saša Vugrinec, izvršni direktor tvrtke SCRIBO PR. Polaznici radionica aktivno su sudjelovali u praktičnim radionicama na kojima su iznijeta pojedinačna viđenja i potrebe te brojne ideje i konkretne kreacije. Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi jedan je od partnera u projektu E-Cool Tour, u kojem sudjeluju Društvo za socijalnu vključenost MOZAIK iz Murske Sobote, koji je vodeći partner u projektu, te CAAP – Center za alternativne in avtonomne produkcije iz Maribora, sa slovenske strane, te ACT grupa iz Čakovca. Ovaj projekt sufinanciraju Europska unija putem Europskog fonda za regionalni razvoj te Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena u ovom dokumentu isključiva su odgovornost LAG-a Međimurski doli i bregi.  

Arhiva

Kategorije objava