Održane dvije radionice Hrvatske mreže za ruralni razvoj o Pravilniku za podmjere 19.2., 19.3., 19.4.

Četvrtak, 15. prosinca 2016. | Novosti iz LAG-a

HMRR je za svoje članove u Zagrebu organizirao dvije radionice tijekom kojih se raspravljalo o izmjenama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2., 19.3. i 19.4. unutar Mjere 19 ”LEADER/CLLD” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Na prvoj radionici održanoj 02. prosinca 2016. sudjelovale su i predstavnice LAG-a Međimurski doli i bregi.
Radi se o podmjerama čiji su korisnici lokalne akcijske grupe (LAG-ovi), a čijem Pravilniku slijede izmjene inicirane od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstva poljoprivrede.
Tijekom radionica za članove HMRR-a, sudionici su zajednički predlagali vlastite izmjene i dopune, komentirali predložene izmjene i dopune Agencije te postavljali pitanja vezana za nejasnoće u Pravilniku. Temeljem bilješke s radionica i dodatnih mišljenja članova dostavljenih e-mailom, HMRR će sastaviti službeno mišljenje, prijedloge i nerazjašnjena pitanja koja će se uputiti Agenciji i Ministarstvu.
Sudionici su se složili kako bi se što prije krenulo s raspisivanjem natječaja na LAG razini, potrebno je raditi na tome da se što prije usvoji izmijenjeni Pravilnik s kojim će njegovi korisnici biti zadovoljni. Stoga je važno Agenciji i Ministarstvo uputiti prijedloge i zatražiti pojašnjenja u afirmativnom tonu uime HMRR-a.

Izvor: www.hmrr.hr

Arhiva

Kategorije objava