ODRŽANA RADIONICA PLETENJA CEKARA I ZA NAPREDNU GRUPU

Srijeda, 28. travnja 2021. | Novosti iz LAG-a

Nakon dvije početničke radionice pletenja cekara početkom ožujka, nedugo zatim održana je i jedna radionica za naprednu grupu na kojoj su sudjelovale zainteresirane buduće pletačice, koje su prethodno započele učenje ovog tradicijskog zanata u početničkoj grupi. Sudionici su tako dobili priliku nadograditi svoje znanje i potpuno usvojiti vještinu pletenja od prvog kolca do gotovog uporabnog predmeta ispletenog od komušine.

Radionica je održana 24. ožujka 2021. u Centru za posjetitelje Med dvemi vodami u Križovcu, a sve sudionici su tom prilikom mogli zaviriti u moderni postav Centra uz stručno vođenje domaćina.

Radionice se održavaju u manjim grupama u suradnji s cekerašicama iz Udruge žena Nedelišće, KUU Seljačka Sloga Nedelišće te Udruge žena Pušćine. Održavanje je zbog epidemiološke situacije za sada obustavljeno, a s obzirom na veliki interes budućih cekerašica, popunjene su već dvije grupe za radionice koje će se održati još u nekoliko navrata kada to bude moguće.

Aktivnosti vezane uz popularizaciju cekara provode se u sklopu projekta suradnje LAG-ova „Turizmom razvijamo područje“ koji je sufinanciran iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Mjera 19 LEADER, Podmjera 19.3 “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a”, Tip operacije 19.3.2 “Provedba aktivnosti projekta suradnje”, Međuteritorijalni projekt suradnje.

Arhiva

Kategorije objava