Održana edukacija Pripreme EU projekata

Utorak, 18. studenoga 2014. | Novosti iz LAG-a

LAG Međimurski doli i bregi u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom Međimurja organizirao je za svoje članove i volontere trodnevnu edukaciju „Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova EU“ od 10. do 12. studenog u Nedelišću i Strahonincu. Cilj edukacije bio je polaznicima dati osnove za samostalnu pripremu projektnih prijedloga za prijavu na fondove EU, ali i ukazati na procese koji prethode i koji slijede samu pripremu projektnog prijedloga. Kroz vježbe na edukaciji i kasnijim projektnim klinikama izrađivala se logička matrica, inicijalni budžet te su date smjernice za izradu glavnih elemenata za relevantnost, održivost i metodologiju projektnog prijedloga.

Edukaciju su pripremile i održale Petra Pavičić i Ana Kralj te Izabela Balog, djelatnice REDEA-e s višegodišnjim iskustvom u osmišljavanju, pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima Europske unije. Edukacija je provedena u okviru  Potprograma V Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije MRRFEU “Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova EU”. Trošak okrijepe i ručka za sudionike sufinanciran je sredstvima pretpristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER.

Arhiva

Kategorije objava