Održana 3. Skupština LAG-a

Utorak, 20. svibnja 2014. | Novosti iz LAG-a

LAG Međimurski doli i bregi održao je 3. sjednicu Skupštine Udruge 14. svibnja 2014. godine u Domu mladeži u Lopatincu. Predsjednica LAG-a Sanja Krištofić otvorila je sjednicu kojoj je prisustvovao 31 predstavnik članova LAG-a, Upravnog i Nadzornog odbora LAG-a, kao i gosti skupštine. Sjednica je bila izvještajnog karaktera pa je tako usvojeno Izvješće o radu Nadzornog odbora LAG-a za 2013. godinu koje je prisutnima izložio Stanislav Rebernik, predsjednik Nadzornog odbora LAG-a, a usvojeno je i Izvješće o radu Upravnog odbora LAG-a za 2013. godinu. Predsjednica je prisutnima iznijela Izvješće o radu LAG-a i financijsko izvješće za 2013. godinu, kao i Plan rada LAG-a s financijskim planom za 2014. godinu koji su usvojeni od strane Skupštine.

U 2013. godini, na samom početku svog djelovanja LAG Međimurski doli i bregi proveo je proces strateškog planiranja čiji je rezultat Lokalna razvojna strategija LAG-a, temeljem koje je LAG dobio Ugovor o sufinanciranju iz IPARD programa, u visini od 900.000,00 kn, za dvogodišnje razdoblje. LAG je tijekom 2013. godine izdao tri Pisma preporuke kojima je podržao IPARD projekte investitora Poljo Posavec d.o.o., Vinarije Štampar i OPG-a Posedi, a koji su također odobreni za financiranje iz IPARD programa. Predstavnici LAG-a sudjelovali su na radionicama diljem Hrvatske, a za svoje članove LAG je tijekom 2013. organizirao nekoliko besplatnih edukacija u suradnji s Programom JAKO.

U 2014. godini LAG planira provoditi aktivnosti zacrtane u Lokalnoj razvojnoj strategiji, a krajem godine će započeti s izradom nove strategije prema Programu ruralnog razvoja 2014-2020. LAG će intenzivirati informiranje stanovnika LAG-a i svojih članova, organizirati promidžbene događaje za sve stanovnike LAG-a i besplatne radionice za svoje članove s ciljem usavršavanja i obrazovanja. Članovi će moći sudjelovati na seminarima, studijskim putovanjima i sajmovima, a kako bi što više osoba moglo koristiti aktivnosti LAG-a financirane iz IPARD programa, cilj je proširiti članstvo u javnom, civilnom i gospodarskom sektoru koje LAG povezuje na području 8 općina zapadnog Međimurja.

Arhiva

Kategorije objava