Objavljeno 229 javnih natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i u pripremi još 47

Utorak, 7. veljače 2023. | Novosti iz ruralnog razvoja

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dobro je od osobitog interesa RH i najvažniji poljoprivredni resurs. I zbog navedenog jedan od temeljnih ciljeva novih izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu je žurno raspisivanje natječaja i osiguranje dugoročnih uvjeta sigurnosti i stabilnosti korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta. Do sada je objavljeno 229 javnih natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta, ukupne površine veće od 56 tisuća ha, a prema podacima Ministarstva poljoprivrede, u pripremi je 47 novih javnih natječaja. U slučaju da jedinice lokalne samouprave to ne učine sukladno rokovima propisanima Zakonom, Ministarstvo preuzima raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem, a već do sada su donesene odluke o preuzimanju raspolaganja za 13 JLS-ova.

U cilju ubrzanja postupaka raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem aktivno se surađuje sa jedinicama lokalnih samouprava. Održane su radionice, uspostavljen je način elektroničkog odgovaranja na upite JLS-ova u svezi sa provedbom natječaja. Također pomaže se i u komunikaciji s drugim institucijama, aktivnosti uspostavljanja informacijskog sustava za provedbu natječaja. Sustavom će se značajno ubrzati postupanja su u posljednjoj fazi te u konačnici dovesti do bržeg sklapanja ugovora. Ministarstvo će na mjesečnoj razini na službenoj stranici izvještavati o napretku u raspolaganju zemljištem u vlasništvu države.
 
Naglašavamo da se izmjenama i dopunama Zakona po prvi put propisuje žurno raspisivanje javnih natječaja za davanje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u zakup, kao i sustav bodovanja sukladno strateškim prioritetima, pri čemu najveći broj bodova ostvaruju oni koji ostvaruju višu dodanu vrijednost  (proizvodnja, prerada…) poput sektora mliječnog govedarstva, dosadašnji posjednici, domicilni te mladi nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Propisuje se i pravo prvokupa od strane RH po isteku moratorija, obveza i rok dostave odnosno izrade i kontrole Gospodarskog programa, dodatne kontrole raspolaganja te prekršajne odredbe za neovlašteno korištenje i nedostavljanje izvješća o istom. Uvest će se i elektronička provedba javnog natječaja za zakup.
 
Odgovori na otvorena pitanja i dodatna tumačenja odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu:
Pojašnjenje kriterija odabira Dosadašnji posjednik
Pojašnjenje kriterija odabira

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

Istaknuta slika: Toni Fažon_Turistički potencijali LAG-a 3

Arhiva

Kategorije objava